Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spuštěna Nová zelená úsporám 2013

13. 6. 2013
Program Nová zelená úsporám 2013 má 5 oblastí podpory
A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
Sledované parametry Označení jednotky A.1 A.2 A.3
Snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření % 40 50 60
Povinná výměna zroje v případě, že původní hlavní lokální zdroj tepla na vytápění budovy je na tuhá fosilní paliva - Ano Ano Ano
Instalace nuceného větrání, pozn.: Výměna vzduchu musí být v souladu s ČSN EN 15665/Z1 - Podporována Podporována Podporována
Míra podpory % 30 40 55
B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Dotace je stanovena fixně na rodinný dům. Podporu nelze kombinovat s jinými oblastmi podpory. Podpora bude ve dvou hladinách podle výsledných parametrů budovy, a to 400 a 550 tisíc Kč.

C Efektivní využití zdrojů energie
 • Povinná výměna neekologického zdroje tepla na vytápění současně s realizací opatření z oblasti A
 • Povinná výměna neekologického zdroje tepla na vytápění ve stávajícím rodinném domě, kde byla opatření ke snížení energetické náročnosti již realizována
 • Instalace solárního termického systému
 • Instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
D Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
 • Zpracování odborného posudku (projektové dokumentace a energetického posudku)
 • Zajištění odborného technického dozoru stavebníka
 • Měření průvzdušnosti obálky budovy
E Bonus za kombinaci vybraných opatření

Při současné realizaci vybraných opatření je stanoven bonus 10 tis. Kč.

Zároveň byl zahájen příjem žádostí o zápis do
 • Seznamu odborných dodavatelů,
 • Seznamu výrobků a technologií.

V seznamu výrobků a technologií jsou stanovena přísnější kritéria než v původním programu z roku 2009.

Žadatelé zasaženi povodněmi mohou žádat o podporu za zvýhodněných podmínek:
 • Zvýšení maximální míry podpory na zateplení a výměnu oken o 20 %
 • Zvýšení maximální výše podpory na výměnu zdroje tepla o 20%
 • Zvýšení maximální výše podpory na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru o 20 %
 • Prodloužení lhůty k listinnému podání žádosti o podporu

Pro přidělení dotace se budou započítávat opatření realizovaná po 1. 1. 2013. Prostředky poskytnuté v rámci první výzvy programu Nová zelená úsporám 2013 je třeba vyčerpat nejpozději v roce 2014. Z toho vyplývá reálná doba realizace nejpozději v létě 2014.

Nyní je pro program Nová zelená úsporám 2013 vyčleněna jedna miliarda ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR, z prodeje emisních povolenek je připraveno 300 milionů korun, dalších 500 milionů z prodeje povolenek pak očekává ministerstvo do konce roku. Celkem tedy letos na financování programu půjde 1,8 mld. korun.

Oficiální stránky programu Nová zelená úsporám 2013 a veškeré dokumenty na www.nzu2013.cz