Jdi na obsah Jdi na menu
 


Získejte 6 000 Kč na nákup hnědého uhlí

29. 12. 2015

Počínaje rokem 2014 je v ČR zakázán prodej kotlů 1. a 2. emisní třídy spalujících fosilní paliva. Od 1. 9. 2022 je v ČR zakázáno výše uvedené kotle 1. a 2. emisní třídy provozovat. V roce 2018 (od 1. 1. 2018) je vyhlášen zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy. Jedná se o kotle spalující převážně hnědé uhlí.

Z výše uvedených důvodů začíná být ohrožen nejen odbyt tříděného uhlí, ale i odbyt zdrojů spalujících Bílinské nízkosirnaté uhlí.

Jako jedním z možných řešení této situace se zdá být podpora prodeje hnědouhelných kotlů (3., 4., 5. emisní třídy) s ručním i automatickým přikládáním, ke kterému se SEVEROČESKÉ DOLY, a. s. coby producent hnědého uhlí rozhodli.

Získejte zpět 6 000 Kč za nákup hnědého uhlí

Mechanismus podpory je velmi jednoduchý – ke každému prokazatelně zakoupenému a nainstalovanému kotli zpět poukážeme spotřebiteli Bílinského nízkosirnatého uhlí (BNU) finanční podporu ve výši 3.000 Kč po dva po sobě následující roky (za předpokladu minimálního ročního odběru BNU v objemu 3 tuny – jednorázově). Tato podpora by ze strany Severočeských dolů a.s. měla probíhat v letech 2016 až 2018.
 

Projektu Finanční podpora od SD je věnována velká část webových stránek www.sd-bilinskeuhli.cz. Najdete tu podmínky akce včetně žádosti o finanční podporu, leták, nejčastější dotazy atd.

Uhelný sklad

V rámci zkvalitnění prodeje Bílinského nízkosirnatého uhlí vytvořila společnost Severočeských dolů tzv. kategorizaci uhelných skladů. Prověření a spolehliví prodejci Bílinského nízkosirnatého uhlí jsou oceněni zlatou, příp. stříbrnou a bílou známkou kvality. Podívejte se na mapu uhelných skladů.

Severočeské doly a.s. podporují výměnu kotlů na uhlí za účelem snížení znečišťování ovzduší! Nečekejte a vyměňte svůj starý kotel za nový již dnes a získejte zpět významnou část pořizovacích nákladů za palivo.

Máte zájem o další informace?

Vaše dotazy zodpoví na tel. 702 177 457 nebo na e-mailu: kotle@sdas.cz (od 4. 1. 2016, v pracovní dny 7 – 14 hod). Podrobnosti najdete na webu www.sd-bilinskeuhli.cz.

Leták - 6.000 Kč na hnědé uhlí

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-tuhymi-palivy/13629-ziskejte-6-000-kc-na-nakup-hnedeho-uhli