Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvěr 150.000 Kč pro mladé na opravy domů a bytů

Od 13. ledna 2014 přijímáme žádosti na úvěry od fyzických osob do 36 let na opravy a modernizace bytu či domu.

Podmínky programu:

 • Výše úvěru 150.000 Kč na žadatele
 • úroková sazba 2 % p.a. po celou dobu splácení
 • doba splácení - 10 let
 • pro manžele či jednotlivce do 36 let
 • na byty či domy v osobním vlastnictví nebo spoluvlastnictví

Úvěr lze využít například na:

 • připojení k veřejným sítím - voda, plyn, kanalizace, elektřina
 • plášť budovy -  obvodový plášť, střecha, balkon, okna, okapy, žaluzie
 • rozšíření stávajícího bytu o další místnosti (ne však vznik bytové jednotky)
 • opravu nebo vybudování WC, koupelny
 • opravu nebo výměnu ústředního vytápění a kotle, rozvodů elektro, vody
 • pořízení a instalaci solárních panelů, tepelného čerpadla, klimatizace 
 • pořízení a instalaci kuchyňské linky, vestavěných spotřebičů, vestavěných skříní
 • další modernizace vnitřního interiéru – např. dveře, podlahy, omítky

Výčet prací naleznete v Pokynu k programu.

Dokumenty k programu jsou uloženy ve formátu pdf pro vytištění a word pro vyplnění v počítači. Před vyplněním v počítači si formulář prosím uložte do svého PC.

Adresy pro písemné podání Žádosti:

Pracoviště Praha

Dlouhá 741/13
110 00, Praha 1 - podatelna

Pracoviště Olomouc

Dolní náměstí 192/9
779 00 Olomouc

Stručný návod k žádosti a základní podmínky

Žádat o úvěr mohou manželé, kdy alespoň jeden z nich nedovrší v roce podání žádosti věk 36 let. Žádat může také samoživitel či samoživitelka, kteří mají v péči nezletilé děti, a opět v roce podání žádosti nedovrší věku 36 let.

Postup a proces žádosti:

 • žádosti lze podávat písemně, osobně či poštou na obou pracovištích SFRB
 • schválení žádosti – po podání úplné žádosti provede SFRB kontrolu účelu stavebních úprav a zda jsou v souladu s NV 28/2006 a souvisejícím pokynem, a kontrolu všech doložených dokladů
 • pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva (sledujte Semafor a stav programu)
 • lhůta pro vyřízení úplné žádosti a zaslání smlouvy je do 60 dnů.

Čerpání úvěru

 • úvěr musí být vyčerpán nejpozději do jednoho roku od uzavření úvěrové smlouvy, čerpání je provedeno jednorázově v plné výši, dle úvěrové smlouvy, na základě zaslané žádosti o čerpání klientem
 • žádost o čerpání klient obdrží až společně s podepsanou úvěrovou smlouvou ze strany SFRB
 • předkládání dokladů o čerpání prostředků na schválený předmět úvěru musí být ukončeno do 2 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy.

Splácení úvěru

 • probíhá v pravidelných měsíčních splátkách od prvého měsíce po měsíci, ve kterém byl úvěr vyčerpán. Úvěr je splatný do 10 let.

Ručení za úvěr

 • každý příjemce úvěru musí mít ručitele ve věku do 55 let s minimálním průměrným čistým příjmem za poslední 3 měsíce 10 000,- Kč

Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami programu - na co lze úvěr čerpat a také s podmínkami Žádosti i potřebnými dokumenty, které jsou potřebné pro schválení úvěru.

Pokud máte jakékoliv další dotazy, kontaktujte nás:

 • e-mail – uver150@sfrb.cz
 • telefon - pracoviště Praha: 221 771 630
 • telefon - pracoviště Olomouc: 585 206 121

Nové otázky k Programu "Úvěr 150"

AKTUALIZUJEME: Nejčastější dotazy k programu Úvěr 150

1) Můžete mi sdělit základní informace k programu?

Veškeré potřebné informace naleznete na našich webových stránkách www.sfrb.cz  Úvěr 150 Dokumenty k programu "Úvěr 150". Zde je nařízení vlády č. 28/2006 Sb. ve kterém je mimo jiné stanoveno kdo smí být žadatelem. Dále je zde formulář Žádost o úvěr  ve které je uvedeno jaké přílohy je potřeba doložit, dalším dokumentem je Pokyn pro čerpání úvěru kde je uvedeno na jaké činnosti lze úvěr čerpat. Také zde najdete tiskopisy pro potvrzení příjmu žadatele, manžela, manželky a ručitele.

2) Může být ručitelem úvěru sám příjemce nebo manžel, manželka?

Nemůže,  příjmy manželů se posuzují dohromady. Ručitelem musí být třetí osoba ve věku do 55 let s  průměrným čistým měsíčním příjmem nad 10 000,- Kč za poslední 3 měsíce.

3) Lze použít finanční prostředky na "modernizaci" řadového domku, na kterou čerpáme dotaci Zelená úsporám?

Úvěr je možno použít pouze na práce, které nepokrývá dotace z programu Zelená úsporám.

4) Jak dlouho trvá schválení úvěru?

Úvěr by měl být schválen do 60 dnů od podání úplné žádosti. Úplná žádost znamená, že je řádně vyplněna a jsou doložené veškeré přílohy (včetně potvrzení příjmu ručitele)

5) Lze úvěr použít na novou střechu domu, kde bude z půdy vybudováno podkroví?

Lze, v případě, že se nezmění vnější půdorysné nebo výškové ohraničení stavby a nedojde ke vzniku nové bytové jednotky.

 

6) Čerpáme úvěr 300. Bylo by možné požádat o "úvěru 150"?

Ano, můžete požádat o úvěr 150.

 

7) Může žádat o úvěr bezdětný jednotlivec?

Bezdětný jednotlivec žádat nemůže.
Dle NV 28/2006 Sb. úvěr lze poskytnout žadateli,

a) který žije v manželství, ve kterém alespoň jeden z manželů nedovrší v roce podání žádosti 36 let,

b) který nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let a má ve výchově, střídavé výchově nebo pěstounské péči alespoň jedno nezletilé dítě.

 

8) Je možné využit úvěr při výstavbě rodinného domu?

Pokud RD není zkolaudovaný, nejedná se o rekonstrukci ani modernizaci. Není tedy možné úvěr poskytnout.

 

9) Jsem OSVČ, co vyplním do měsíčních příjmů?

Do kolonky měsíční příjem, vyplníte dle doloženého daňového přiznání svůj čistý měsíční příjem.

 

10) Je možné požádat o úvěr v případě, že jsme oba dva podnikatelé?

Požádat o úvěr můžete. Jako potvrzení příjmu doložíte s manželkou kopie DP za rok 2013 potvrzené finančním úřadem.

 

11) Je nutné přesně dodržet v žádosti uvedený rozpočet nebo se můžeme lehce odchýlit?

Je nutno dodržet položky použití úvěru, jak budou vyplněny v žádosti. Rozpočet v jednotlivých položkách není nutno přesně dodržet.

 

12) Manžel je OSVČ, manželka je zaměstnaná, ale momentálně na rodičovské. Jak doložit příjmy?
Manželka doloží doklad o jiných pravidelných příjmech (mateřská) a manžel daňové přiznání za poslední  zdaňovací období potvrzená FÚ.

 

13) Chápu to dobře, že i v případě manželství je potřeba podat dvě žádosti se dvěma ručiteli, abychom získali částku 300 000?

Není možné, abyste s manželem žádali každý zvlášť a získali částku 300 000,-Kč. Pokud by byla Vaše žádost schválena, můžete žádat pouze o max. 150 000,-Kč.

 

14) Rekonstruovali jsme bytové jádro, financování těchto prací je přes komerční úvěr u banky RPSN 7,5 %. Mohu požádat o úvěr na refinancování tohoto úvěru?

Úvěr „150“ na rekonstrukci, modernizaci nelze použít na refinancování jiného úvěru. Jedná se o účelový úvěr k realizaci rekonstrukce či modernizace, nikoliv refinancování.

 

15) Je možné úvěr čerpat i na pořízení a instalaci fotovoltaických panelů?

Podle nařízení vlády to možné není.

 

16) Mohu žádat o úvěr na novostavbu, která ještě nemá zateplení (fasádu)?

V případě, že je RD zkolaudován a zapsán na listu vlastnictví jako RD s č.p. do Vašeho vlastnictví nebo spoluvlastnictví, je možné žádat o úvěr.

 

17) Jak staré může být potvrzení o výši příjmů ručitele?

Potvrzení o výši příjmů ručitele nesmí být starší více jak 3 měsíce.

 

18) Je třeba mít pracovní poměr na dobu neurčitou?

Pracovní poměr na dobu určitou není důvodem pro neposkytnutí úvěru.

 

19) Jde poslat zadost online?

Žádost je nutné zaslat Fondu poštou nebo doručit osobně.


20) Když si vezmu úvěr na 10 let, lze předčasně nebo později splatit?
Úvěr je samozřejmě možné splatit dříve, pozdější splacení není možné.

 

21) Je možné získat úvěr na opravu bytu, ve kterém nyní nebydlím?

Je to možné. Podmínka trvalého bydlení nemusí být splněna, pokud modernizovaný byt nelze v průběhu modernizace užívat z důvodu jeho technického stavu. Tato výjimka platí nejdéle 1 rok od zahájení čerpání úvěru podle NV č. 28/2006 Sb. Je nutné doložit potvrzení stavebního úřadu, že objekt není obyvatelný.

22) Je možné čerpat úvěr na v minulosti uhrazené výdaje?

Toto není možné, jednalo by se o refundaci výdajů.

23) Mohu ručit příteli za úvěr, když jsem na rodičovské dovolené a pobírám 11.500,- Kč/měsíc?

Nemůžete, jedná se o rodičovské dávky, ne příjem.

 

24) Je možné žádat o úvěr na opravu rodinného domu, když vlastním podíl na domě ve výši 1/2?

Lze žádat, doložený rozpočet bude krácen spoluvlastnickým podílem.

 

25) Může být ručitelem občan slovenské národnosti pracující na Slovensku?

Ano, pokud má české občanství a trvalé bydliště v ČR.

 

26) Je možné čerpat úvěr na opravu a modernizaci družstevního bytů?

Ano lze, pokud je žadatel členem družstva a má nájemní smlouvu k bytu.

 

27) Je možné čerpat úvěr na dům, který je veden v katastru jako rekreační objekt?

Podle nařízení vlády to možné není. 

 

28) Jak je to s dokládáním příjmu (manželky), když v průběhu roku měnila zaměstnání a u stávajícího zaměstnavatele je 5 měsíců?

Postačuje, doložit potvrzení příjmu stávajícího zaměstnavatele.

 

29) Je možné čerpat úvěr na přístavbu jedné místnosti?

Na přístavbu žádat nelze, nelze měnit půdorysné a výškové ohraničení stavby - viz. otázka č. 5

 

30) Je možné čerpat úvěr na zakoupení místnosti sousedící s mým bytem?

Není, úvěr nelze čerpat na pořízení nemovitosti nebo její části.

 

31) Je možné žádat o úvěr 150.000,- Kč opakovaně?

Podle nařízení vlády toto možné není.

 

32) Je možné čerpat úvěr na úhradu faktury, která byla vystavena před poskytnutím úvěru?

Lze, za podmínky že v době poskytnutí úvěru není faktura po splatnosti a bude uhrazena bezhotovostním bankovním převodem až po poskytnutí úvěru (převedení finančních prostředků) od SFRB.

 

33) Je možné žádat o úvěr na vybudování podkrovní místnosti?

Ano lze, pro posouzení rozsahu a správnosti účelu užití je vždy nutno doložit projektovou dokumentaci.

 

34) Je možné žádat o úvěr na zateplení pouze části domu?

To možné není, protože se nejedná o komplexní řešení zateplení.