Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podpora nízkoemisního vytápění od města Plzně

1. 3. 2013

 

Od roku 2022 bude podle nového zákona o ochraně ovzduší používání nevyhovujících topenišť ústředního vytápění na tuhá paliva zakázáno. Nová úprava zavádí závazné emisní limity pro tato topeniště, které se týkají i domácností.
 
Podle schválených Zásad pro finanční podporu přechodu znekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní mohou již skoro rok plzeňské domácnosti využívat dotace na obnovu zastaralých topenišť na tuhá paliva. Tento projekt má pokračovat do konce roku 2014.
 
Výše příspěvku činí nejvýše polovinu žadatelem vynaložených nákladů na pořízení nového zdroje tepla. Částka je omezena maximální výší 30 tisíc korun.
 
„Dotace se vztahuje hlavně na klasické a kondenzační kotle na plynná paliva, předávací stanice dálkového tepla (CZT), zdroje tepla na elektrickou energii, kotle na tuhá paliva s automatickou regulací hoření a přidávání paliva. Změna vytápění musí být ovšem vsouladu súzemně energetickou koncepcí a dalšími právními předpisy,“ vysvětluje Miroslav Klán z odboru životního prostředí plzeňského magistrátu.
 
Žádost včetně požadovaných dokladů se tomuto odboru předkládá až po uvedení zařízení do provozu, a to nejpozději do šesti měsíců od realizace. Více na www.plzen.eu vsekci granty a dotace.