Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové kolo příjmu žádostí

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2013 z programu Podpora bydlení

 
Dne  30. listopadu 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení pro podprogramy:
a) podprogram 117 512 „Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013“,
b) podprogram 117 513 „Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2013“,
c) podprogram 117 514 „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2013“,
d) podprogram 117 515 „Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2013“,
 
Znění podprogramů a kriteria hodnocení žádostí jsou přílohou této výzvy.
Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 17. prosince 2012 a končí dnem 15. února 2013. 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace 
Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené ve znění podprogramu, ze kterého žadatel požaduje dotaci. Doručení žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář žádosti umístěný na internetových stránkách na adrese: http://www3.mmr.cz/zad (adresa bude zpřístupněna 17. prosince 2012), data si uloží a vytiskne. Vytištěný a podepsaný formulář včetně požadovaných příloh v listinné podobě a na CD doručí do 15. února 2013 do 16 hod. do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj na adresu:
 
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor politiky bydlení
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
 
Za přijetí žádosti je považováno razítko podatelny ministerstva s datem doručení. 
Ing. Marcela Frantiková 
tel.: 224 86 1517 
e-mail: framar@mmr.cz 
Ministerstvo si vyhrazuje právo na zrušení výzvy v případě nedostatku finančních prostředků.