Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zelená úsporám

Co je nového v programu Zelená úsporám? Otevře se znovu a pokud ano, kdy? Aktuální informace naleznete v příspěvcích ve spodní části této stránky.


Program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla  v rodinných a bytových domech.

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporujeme pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.

 • V podoblasti C.1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla  v rodinných a bytových domech.
 • Podpora v podoblasti C.2 se týká i instalace těchto  zdrojů v novostavbách.

O dotaci v oblasti C.1 a C.2 (tj. nízkoemisní zdroj na biomasu a tepelná čerpadla) mohou žádat i majitelé jednotlivých bytů. Ale pouze za podmínky, že je v bytovém domě v daných bytech realizováno etážové vytápění.

 • V podoblasti C.3 je podporována instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.

Formuláře žádosti o investiční podporu v oblasti C (využití obnovitelných zdrojů energie) a další formuláře příloh najdete pro osoby nepodnikající v oblasti bydlení (domácnosti) zde a pro osoby podnikající v oblasti bydlení pak zde.


Zdroj na biomasu

Podmínkou pro získání podpory na nízkoemisní zdroj na biomasu (náhrada neekologického zdroje, nebo instalace do novostavby) je dosažení předepsané účinnosti zdroje a emisních parametrů. Podmínky stanovuje příloha I/2 směrnice MŽP č. 9/2009. Důležitým pomocníkem při výběru zdroje vytápění i vhodného biopaliva může být specializovaná stránka připravená ve spolupráci s neziskovou organizací Biom CZ, kde žadatelé najdou různé rady, tipy a doporučení od odborníků na danou problematiku.

Tepelné čerpadlo 

Podmínkou pro získání dotace na tepelné čerpadlo (výměna za neekologický zdroj vytápění i instalace tepelného čerpadla v novostavbě) je dosažení předepsaného topného faktoru. Podporované technologie tepelných čerpadel jsou země-voda, vzduch-voda, voda-voda a vzduch-vzduch s invertorem, přičemž tepelná čerpadla technologie vzduch-voda a vzduch-vzduch s invertorem jsou vzhledem k nižším investičním nákladům a nižšímu energetickému efektu podporována nižší částkou než technologie země-voda a voda-voda.

 

U instalace zdrojů na biomasu a tepelných čerpadel (vyjma tepelných čerpadel vzduch-vzduch s invertorem) do novostavby je požadováno, aby vypočtená měrná roční potřeba tepla na vytápění budovy nepřesáhla hodnotu 55 kWh/m2 podlahové plochy. Tento požadavek neplatí pro budovy dokončené před 1. 1. 2011.

U instalace tepelných čerpadel vzduch-vzduch s invertorem do novostavby je požadováno, aby vypočtená měrná roční potřeba tepla na vytápění budovy nepřesáhla hodnotu 55 kWh/m2 podlahové plochy.

 • Přehled výše podpory v oblasti C.1 a C.2 (zdroje vytápění
  na biomasu, tepelná čerpadla) pro rodinné domy naleznete zde.
 • Přehled výše podpory v oblasti C.1 a C.2 (zdroje vytápění
  na biomasu, tepelná čerpadla) pro bytové domy naleznete zde.

Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory C.1 stanoví tento dokument.

Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory C.2 stanoví tento dokument.


Solárně-termické soustavy

Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení vypočteného ročního solárního zisku při reálném využití alespoň 350 kWh/m2 plochy apertury kolektoru (v případě systémů pouze pro přípravu teplé vody) nebo 280 kWh/m2 plochy apertury kolektoru (v případě systémů pro přípravu teplé vody a na přitápění) a celkem 1100 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo celkem 750 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na bytovém domě. U instalace, která slouží zároveň k přitápění, se požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku pro celou instalaci zvyšují 1,3krát.

Podpora se v oblasti C.3 neposkytuje na instalace solárně-termických kolektorů na budovách, které jsou napojeny na systémy centrálního zásobování teplem, kde alespoň 50 % výkonu připojených zdrojů jsou zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Seznam měst a ulic, které jsou napojené na centrální zásobování teplem z využívající obnovitelné zdroje, naleznete zde.

 • Přehled výše podpory pro oblast C.3 pro rodinné domy naleznete zde.
 • Přehled výše podpory pro oblast C.3 pro bytové domy naleznete zde .

Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory C.3 stanoví tento dokument.

Pro výpočet solárních zisků u solárních systémů pro přípravu teplé vody a pro přípravu teplé vody a přitápění se používá jednotná metodika energetického hodnocení solárních soustav dle TNI 730302 vypracovaná Ing. Tomášem Matuškou, PhD. a kol. Elektronickou podobu programu pro bilancování solárních soustav upravenou  pro potřeby programu Zelená úsporám naleznete zde.

 

Příspěvky

Program Zelená úsporám vyplatil za minulý měsíc miliardu korun; celkem již proplaceno přes 30 tisíc žádostí

27. 5. 2011

Během uplynulého měsíce vyplatil Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) přibližně 4,5 tisícům žadatelům v programu Zelená úsporám miliardu korun. Celkem tak již bylo od počátku programu proplaceno přes 30 tisíc žádostí za 5,258 mld. Kč.

Souběžně s vyplácením prostředků také fond zintenzivnil kontroly žadatelů. Dosud uskutečněné kontroly upozornily na projekty, které kromě drobných pochybení vykazují i známky možného podvodu, v několika případech již bylo podáno trestní oznámení.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Důležité informace k veřejné podpoře

10. 5. 2011

Žadatelé, kteří nepodali žádost úplnou (byli vyzváni k doplnění), nemohou využít podporu v rámci dočasného rámce, o kterou bylo nutné požádat do konce roku 2010. Je proto třeba, aby si žadatele zvolili jiný z režimů veřejné podpory (de minimis, bloková výjimka) pro svoji žádost a dodali všechny požadované doklady pro zvolený režim veřejné podpory.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Fond převzal za první týden přibližně tisíc doplněných žádostí v programu Zelená úsporám

6. 5. 2011

Státní fond životního prostředí ČR převzal do včera přibližně tisíc žádostí k programu Zelená úsporám. Jde o část ze skupiny více než 16 tisíc žadatelů, kterým byla dána fondem druhá šance opravit neúplnou původní žádost. Reakci na tento vstřícný krok vůči žadatelům s nesprávně vyplněnou žádostí lze prozatím hodnotit optimisticky.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Šance pro další zateplování domů: Zelená úsporám 2

3. 5. 2011

Domácnosti, které nestihly podat žádost o dotaci z programu Zelená úsporám před jeho uzavřením, mají naději, že jim přece jen stát nějaké peníze na zateplení domu nebo výměnu starého kotle na uhlí za ekologické vytápění poskytne.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Ministr podepsal dalších téměř 25 tisíc žádostí v programu Zelená úsporám, žadatelům s neúplnou žádostí byl odeslán dopis

3. 5. 2011

Rada Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) schválila a ministr Tomáš Chalupa dnes podepsal další vlnu žádostí o dotace z programu Zelená úsporám. Na jednání Rady fondu bylo odsouhlaseno téměř 25 tisíc žádostí ve výši přesahující 7,2 mld. Kč. Celkem tak bylo již od začátku programu schváleno přes 61 tisíc žádostí za zhruba 15,4 mld. Kč. U 16 tisíc žádostí, které jsou neúplné, byli žadatelé osloveni dopisem a vyzváni k doplnění ve lhůtě 60 dnů. Jak budou doplněné žádosti přicházet, tak budou postupně kontrolovány a správně doplněné žádosti budou dále administrovány a následně propláceny v souladu se stavem finančních prostředků SFŽP.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Aktualizovali jsme dokumenty programu

3. 5. 2011

Pro získání dotace z programu Zelená úsporám bude rozhodující datum doručení žádosti o podporu Státnímu fondu životního prostředí ČR. Podpora bude přiznána podle termínu doručení úplné žádosti. Další úpravy se týkají skutečnosti, že žadatelé, kteří podali neúplnou žádost, budou mít pouze jednu šanci svou žádost doplnit.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Ombudsmanka nově pomůže žadatelům v programu Zelená úsporám

3. 5. 2011

Žadatelé v programu Zelená úsporám, kteří nejsou spokojeni se způsobem vyřízení své žádosti o dotaci, se ode dneška mohou obracet na ombudsmanku programu Petru Kolínskou. Kromě vyřizování stížností bude ombudsmanka pomáhat upravovat administraci programu tak, aby se počet oprávněných stížností snížil na minimum.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Ministr Chalupa: Dopisy budou odeslány v pátek

28. 4. 2011

Minulý týden ministr Tomáš Chalupa představil další postup v programu Zelená úsporám. Podle tohoto scénáře je v současné době na Státním fondu životního prostředí ČR připravováno k odeslání 16 612 dopisů žadatelům, kteří budou vyzvání k doplnění neúplných žádostí o dotace v programu Zelená úsporám. Na opravu budou mít 60 dnů.

„Snažíme se o maximální urychlení celého procesu administrace, protože žadatelé žili dlouho v nejistotě. Mohu žadatele ujistit, že dopisy budou odeslány v pátek 29. dubna, jak jsem minulý týden slíbil," řekl ministr Tomáš Chalupa.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Budoucnost programu Zelená úsporám

21. 4. 2011

Otevře se někdy v budoucnu znovu možnost zažádat o prostředky na zateplování domů a změnu jejich vytápění směrem k ekologičtějším způsobům?

Víte, co je třeba zlepšit a nevíte, komu to říct? Kontaktujte Ombutsmana.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Zelená úsporám vyplatí soukromé žadatele, veřejné budovy ale mají stop

21. 4. 2011

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyplatí všechny žadatele o dotace z programu Zelená úsporám, kteří poslali řádně vyplněnou žádost. U neúplných žádostí budou lidé vyzváni k opravě, ale dostane se již jen na některé z nich. Dotování žádostí z veřejného sektoru se pak kvůli snaze ušetřit zastaví úplně. Oznámil to ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0