Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zelená úsporám

Co je nového v programu Zelená úsporám? Otevře se znovu a pokud ano, kdy? Aktuální informace naleznete v příspěvcích ve spodní části této stránky.


Program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla  v rodinných a bytových domech.

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporujeme pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.

 • V podoblasti C.1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla  v rodinných a bytových domech.
 • Podpora v podoblasti C.2 se týká i instalace těchto  zdrojů v novostavbách.

O dotaci v oblasti C.1 a C.2 (tj. nízkoemisní zdroj na biomasu a tepelná čerpadla) mohou žádat i majitelé jednotlivých bytů. Ale pouze za podmínky, že je v bytovém domě v daných bytech realizováno etážové vytápění.

 • V podoblasti C.3 je podporována instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.

Formuláře žádosti o investiční podporu v oblasti C (využití obnovitelných zdrojů energie) a další formuláře příloh najdete pro osoby nepodnikající v oblasti bydlení (domácnosti) zde a pro osoby podnikající v oblasti bydlení pak zde.


Zdroj na biomasu

Podmínkou pro získání podpory na nízkoemisní zdroj na biomasu (náhrada neekologického zdroje, nebo instalace do novostavby) je dosažení předepsané účinnosti zdroje a emisních parametrů. Podmínky stanovuje příloha I/2 směrnice MŽP č. 9/2009. Důležitým pomocníkem při výběru zdroje vytápění i vhodného biopaliva může být specializovaná stránka připravená ve spolupráci s neziskovou organizací Biom CZ, kde žadatelé najdou různé rady, tipy a doporučení od odborníků na danou problematiku.

Tepelné čerpadlo 

Podmínkou pro získání dotace na tepelné čerpadlo (výměna za neekologický zdroj vytápění i instalace tepelného čerpadla v novostavbě) je dosažení předepsaného topného faktoru. Podporované technologie tepelných čerpadel jsou země-voda, vzduch-voda, voda-voda a vzduch-vzduch s invertorem, přičemž tepelná čerpadla technologie vzduch-voda a vzduch-vzduch s invertorem jsou vzhledem k nižším investičním nákladům a nižšímu energetickému efektu podporována nižší částkou než technologie země-voda a voda-voda.

 

U instalace zdrojů na biomasu a tepelných čerpadel (vyjma tepelných čerpadel vzduch-vzduch s invertorem) do novostavby je požadováno, aby vypočtená měrná roční potřeba tepla na vytápění budovy nepřesáhla hodnotu 55 kWh/m2 podlahové plochy. Tento požadavek neplatí pro budovy dokončené před 1. 1. 2011.

U instalace tepelných čerpadel vzduch-vzduch s invertorem do novostavby je požadováno, aby vypočtená měrná roční potřeba tepla na vytápění budovy nepřesáhla hodnotu 55 kWh/m2 podlahové plochy.

 • Přehled výše podpory v oblasti C.1 a C.2 (zdroje vytápění
  na biomasu, tepelná čerpadla) pro rodinné domy naleznete zde.
 • Přehled výše podpory v oblasti C.1 a C.2 (zdroje vytápění
  na biomasu, tepelná čerpadla) pro bytové domy naleznete zde.

Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory C.1 stanoví tento dokument.

Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory C.2 stanoví tento dokument.


Solárně-termické soustavy

Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení vypočteného ročního solárního zisku při reálném využití alespoň 350 kWh/m2 plochy apertury kolektoru (v případě systémů pouze pro přípravu teplé vody) nebo 280 kWh/m2 plochy apertury kolektoru (v případě systémů pro přípravu teplé vody a na přitápění) a celkem 1100 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo celkem 750 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na bytovém domě. U instalace, která slouží zároveň k přitápění, se požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku pro celou instalaci zvyšují 1,3krát.

Podpora se v oblasti C.3 neposkytuje na instalace solárně-termických kolektorů na budovách, které jsou napojeny na systémy centrálního zásobování teplem, kde alespoň 50 % výkonu připojených zdrojů jsou zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Seznam měst a ulic, které jsou napojené na centrální zásobování teplem z využívající obnovitelné zdroje, naleznete zde.

 • Přehled výše podpory pro oblast C.3 pro rodinné domy naleznete zde.
 • Přehled výše podpory pro oblast C.3 pro bytové domy naleznete zde .

Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory C.3 stanoví tento dokument.

Pro výpočet solárních zisků u solárních systémů pro přípravu teplé vody a pro přípravu teplé vody a přitápění se používá jednotná metodika energetického hodnocení solárních soustav dle TNI 730302 vypracovaná Ing. Tomášem Matuškou, PhD. a kol. Elektronickou podobu programu pro bilancování solárních soustav upravenou  pro potřeby programu Zelená úsporám naleznete zde.

 

Příspěvky

Pozor na kontroly

6. 4. 2011

Získali jste dotaci na ekologické vytápění z programu Zelená úsporám a netopíte předepsaným palivem? Pozor na kontroly, ať nemusíte celou dotaci i s případnou sankcí vracet!

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Program Zelená úsporám už se znovu neotevře

6. 4. 2011

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) už se program Zelené úsporám na zateplování budov znovu otevřít nechystá. V rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že by to byl ve chvíli, kdy se nedostává peněz na už přijaté žádosti, čirý populismus. O dalším postupu při vyřizování žádostí chce rozhodnout příští týden, až ministerstvo obdrží analýzu časové řady přijímání loňských žádostí. Program disponuje 19,6 miliardy korun, při sečtení všech požadavků několik miliard schází.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Náměstkyně Bízková rezignuje kvůli programu Zelená úsporám

4. 4. 2011

Náměstkyně ministra životního prostředí a ředitelka sekce pro ekonomiku a politiku životního prostředí Rut Bízková rezignuje na svůj post, uvedl včera server iDnes.cz. Odejít chce kvůli personálním změnám na Státním fondu životního prostředí a stavu programu Zelená úsporám.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Kontroly podaných projektů finišují. V dubnu se začne proplácet.

31. 3. 2011

„Předpokládám, že výsledky všech žádostí budeme znát pravděpodobně do čtrnácti dnů. V ten okamžik budeme schopni říci, jak budeme pokračovat dále," uvedl ministr Tomáš Chalupa. „Přeji si znovuotevření programu, ale nejdříve musíme vyřešit současnou situaci," doplnil ministr.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Ministr životního prostředí se vyjádřil k programu Zelená úsporám

21. 3. 2011

Ministr životního prostředí, Tomáš Chalupa, se vyjádřil v jarním vydání časopisu Priorita k situaci v programu Zelená úsporám. Chce najít takové řešení, aby uspokojil co nejvíce žadatelů.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Informace MŽP k situaci v programu Zelená úsporám

14. 2. 2011

Ministerstvo životního prostředí vyhodnotí zbytek podaných žádostí. Během následujících 3-4 týdnů pak bude možné určit, zda dojde ke krácení dotace a pokud ano, tak o kolik. Informace o uzavření programu jsou v současné době předčasné.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Znovuotevření programu Zelená úsporám se zpozdí

2. 2. 2011

Další výzva vude, ale nejspíš to nebude letos.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Dotace z programu Zelená úsporám vyplatí MŽP do konce března

18. 1. 2011

Do konce března dostanou od Státního fondu životního prostředí ČR finanční dotace žadatelé, jejichž smlouvy byly schváleny 91. Radou fondu 30. září loňského roku. Celkem se jedná o 17 000 žádostí v objemu přes 5 miliard korun, které byly podány v období od června do září minulého roku. Zároveň také pokračuje kontrola přijatých žádostí, kterých zbývá překontrolovat ještě 9 000, v prosinci loňského roku bylo prověřeno 5 000 žádostí.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Program Zelená úsporám získal další prostředky

5. 1. 2011

Program Zelená úsporám získal další prostředky, které budou využity mj. na výměnu starých kotlů za ekologické vytápění.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0