Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zelená úsporám

Co je nového v programu Zelená úsporám? Otevře se znovu a pokud ano, kdy? Aktuální informace naleznete v příspěvcích ve spodní části této stránky.


Program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla  v rodinných a bytových domech.

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporujeme pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.

 • V podoblasti C.1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla  v rodinných a bytových domech.
 • Podpora v podoblasti C.2 se týká i instalace těchto  zdrojů v novostavbách.

O dotaci v oblasti C.1 a C.2 (tj. nízkoemisní zdroj na biomasu a tepelná čerpadla) mohou žádat i majitelé jednotlivých bytů. Ale pouze za podmínky, že je v bytovém domě v daných bytech realizováno etážové vytápění.

 • V podoblasti C.3 je podporována instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.

Formuláře žádosti o investiční podporu v oblasti C (využití obnovitelných zdrojů energie) a další formuláře příloh najdete pro osoby nepodnikající v oblasti bydlení (domácnosti) zde a pro osoby podnikající v oblasti bydlení pak zde.


Zdroj na biomasu

Podmínkou pro získání podpory na nízkoemisní zdroj na biomasu (náhrada neekologického zdroje, nebo instalace do novostavby) je dosažení předepsané účinnosti zdroje a emisních parametrů. Podmínky stanovuje příloha I/2 směrnice MŽP č. 9/2009. Důležitým pomocníkem při výběru zdroje vytápění i vhodného biopaliva může být specializovaná stránka připravená ve spolupráci s neziskovou organizací Biom CZ, kde žadatelé najdou různé rady, tipy a doporučení od odborníků na danou problematiku.

Tepelné čerpadlo 

Podmínkou pro získání dotace na tepelné čerpadlo (výměna za neekologický zdroj vytápění i instalace tepelného čerpadla v novostavbě) je dosažení předepsaného topného faktoru. Podporované technologie tepelných čerpadel jsou země-voda, vzduch-voda, voda-voda a vzduch-vzduch s invertorem, přičemž tepelná čerpadla technologie vzduch-voda a vzduch-vzduch s invertorem jsou vzhledem k nižším investičním nákladům a nižšímu energetickému efektu podporována nižší částkou než technologie země-voda a voda-voda.

 

U instalace zdrojů na biomasu a tepelných čerpadel (vyjma tepelných čerpadel vzduch-vzduch s invertorem) do novostavby je požadováno, aby vypočtená měrná roční potřeba tepla na vytápění budovy nepřesáhla hodnotu 55 kWh/m2 podlahové plochy. Tento požadavek neplatí pro budovy dokončené před 1. 1. 2011.

U instalace tepelných čerpadel vzduch-vzduch s invertorem do novostavby je požadováno, aby vypočtená měrná roční potřeba tepla na vytápění budovy nepřesáhla hodnotu 55 kWh/m2 podlahové plochy.

 • Přehled výše podpory v oblasti C.1 a C.2 (zdroje vytápění
  na biomasu, tepelná čerpadla) pro rodinné domy naleznete zde.
 • Přehled výše podpory v oblasti C.1 a C.2 (zdroje vytápění
  na biomasu, tepelná čerpadla) pro bytové domy naleznete zde.

Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory C.1 stanoví tento dokument.

Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory C.2 stanoví tento dokument.


Solárně-termické soustavy

Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení vypočteného ročního solárního zisku při reálném využití alespoň 350 kWh/m2 plochy apertury kolektoru (v případě systémů pouze pro přípravu teplé vody) nebo 280 kWh/m2 plochy apertury kolektoru (v případě systémů pro přípravu teplé vody a na přitápění) a celkem 1100 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo celkem 750 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na bytovém domě. U instalace, která slouží zároveň k přitápění, se požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku pro celou instalaci zvyšují 1,3krát.

Podpora se v oblasti C.3 neposkytuje na instalace solárně-termických kolektorů na budovách, které jsou napojeny na systémy centrálního zásobování teplem, kde alespoň 50 % výkonu připojených zdrojů jsou zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Seznam měst a ulic, které jsou napojené na centrální zásobování teplem z využívající obnovitelné zdroje, naleznete zde.

 • Přehled výše podpory pro oblast C.3 pro rodinné domy naleznete zde.
 • Přehled výše podpory pro oblast C.3 pro bytové domy naleznete zde .

Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory C.3 stanoví tento dokument.

Pro výpočet solárních zisků u solárních systémů pro přípravu teplé vody a pro přípravu teplé vody a přitápění se používá jednotná metodika energetického hodnocení solárních soustav dle TNI 730302 vypracovaná Ing. Tomášem Matuškou, PhD. a kol. Elektronickou podobu programu pro bilancování solárních soustav upravenou  pro potřeby programu Zelená úsporám naleznete zde.

 

Příspěvky

MŽP připravuje pokračování programu Zelená úsporám pro rok 2013

3. 7. 2012

Oproti původnímu programu Zelená úsporám bude určitě podpora snížena. Příjmy žádostí se předpokládají formou výzev.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Zelená úsporám splní svůj cíl

3. 7. 2012

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Zelená úsporám 2: půjčky místo přímých dotací

8. 2. 2012

  Už žádné štědré dotace, které pokryjí většinu nákladů na zateplování budov a ekologičtější vytápění, ale přechod od části přímých subvencí ke zvýhodněným půjčkám. Právě tímto směrem se bude podle zdrojů deníku E15 ubírat nový program, který naváže na Zelenou úsporám. O konkrétní podobě programu jedná ministerstvo životního prostředí s obcemi, družstvy, zástupci podnikatelů i dalšími odborníky.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Dokládání realizace v programu Zelená úsporám

30. 1. 2012

Pro všechny úspěšné žadatele v Programu Zelená úsporám, kteří budou v nejbližší době dokládat realizaci svého projektu, nabízíme podrobné informace jakým způsobem, jakými doklady a kde tuto realizaci mohou doložit.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Dokládání realizace projektů

21. 12. 2011

Pro všechny úspěšné žadatele v Programu Zelená úsporám, kteří budou v nejbližší době dokládat realizaci svého projektu, nabízíme podrobné informace jakým způsobem, jakými doklady a kde tuto realizaci mohou doložit.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Kontroly v Programu Zelená úsporám už běží naplno

7. 10. 2011

 05.10.2011 - Provádění kontrol na místě je součástí smluv s kupci emisních kreditů a má prokázat, že žadatelé svými realizacemi splnili smluvní podmínky a uspořili plánované množství energie. Kontroly jsou současně jednou z podmínek závěrečné bilance celého programu.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Osm tisíc žadatelů dostane peníze během léta, další tisíce žadatelů dostávají schválené smlouvy

9. 6. 2011

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) vyplatí během následujících tří měsíců peníze více než osmi tisícům žadatelům. Jde o žadatele, jejichž žádosti prošly dubnovou Radou fondu a minulý týden je schválili v rámci celého procesu kupci emisních kreditů. Tito lidé již své projekty realizovali. Dalších 16 tisíc žádostí v rámci stejného schválení Radou fondu je před realizací a SFŽP všem žadatelům rozesílá schválené smlouvy - během uplynulého týdne bylo rozesláno 3,5 tisíce těchto smluv. Celkem je tak již v programu zadministrováno přes 61 tisíc žádostí, z nichž je již v tuto chvíli proplacena polovina.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Jakou máte zkušenost s programem Zelená úsporám?

7. 6. 2011

Zažádali jste si v loňském roce o dotaci na zateplení domu, výměnu oken či topení? Jak dlouho trvalo, než jste získali dotaci na účet. Byla dotace ve výši, kterou jste požadovali? Zažili jste již kontrolu? Máte zkušenosti s pokutami? Co byste změnili do dalšího kola programu Zelená úsporám.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Program Zelená úsporám získal další prostředky z Japonska

3. 6. 2011

Ministerstvu životního prostředí se podařilo během dubna a května prodat japonským kupcům emisní kredity, tzv. jednotky AAU, v celkové hodnotě převyšující 200 milionů korun. Takto získané prostředky budou použity na doplnění příjmů programu Zelená úsporám.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0

Zelená úsporám: polovina neúplných žádostí již byla doplněna

30. 5. 2011

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) přijal do včerejšího dne 8 144 doplněných žádostí od žadatelů, kterým byla zaslána výzva k doplnění. Během měsíce od rozeslání výzvy se tak do SFŽP vrátila již polovina z celkového počtu 16 tisíců neúplných žádostí. Během uplynulých týdnů odpovědní pracovníci SFŽP a infolinka v maximální míře pomáhali žadatelům s doplňováním žádostí.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zelená úsporám | Komentářů: 0