Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dokládání realizace v programu Zelená úsporám

30. 1. 2012

Pro všechny úspěšné žadatele v Programu Zelená úsporám, kteří budou v nejbližší době dokládat realizaci svého projektu, nabízíme podrobné informace jakým způsobem, jakými doklady a kde tuto realizaci mohou doložit.

 

Schema dokládání realizace

Podrobný popis dokládání realizace

Postup při změně v žádosti o podporu

V případě, že chcete změnit některý z údajů ve své žádosti o podporu z Programu Zelená úsporám, je třeba podat na předepsaném formuláři žádost o změnu. Vyplněný, vytištěný a podepsaný formulář žádosti o změnu spolu s případnými nutnými přílohami podejte osobně nebo zašlete poštou na krajské pracoviště Fondu (dále jen KP) či na spolupracující banky - přesné místo vhodné pro Vaše podání stejně jako další podrobnosti přípravy žádosti o změnu najdete v dalším připojeném textu.

Jaká změna u Vás mohla nastat?

1. Změna dodavatele

2. Změna výrobku, změna v projektu, odborném posudku a krycím listu - oblast podpory A a B 

3. Změna výrobku, změna v projektu, odborném posudku a krycím listu - oblast podpory C

4. Změna oblasti/podoblasti podpory nebo změna typu veřejné podpory

5. Změna identifikačních údajů

6. Změna údajů v dokumentech odeslaných Fondem (např. špatně vypočítaná výše dotace)

7. Změna žadatele

Pokud budete mít doplňující dotazy k procesu podávání žádostí o změnu nebo k jeho průběhu a výsledku, kontaktujte, prosím, bezplatnou telefonní poradnu Zelená linka na čísle 800 260 500 (ve všedních dnech v době od 7.30-16.00) nebo využijte mailovou adresu:dotazy@zelenausporam.cz.