Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ocelový nebo litinový automatický kotel

17. 2. 2014

Ocel nebo litina u nového kotle?

Odpověď není jednoduchá, je to téma spíše na malou knihu. Asi nejpodstatnějším je, že u automatických kotlů na pevná paliva je spalovací proces řízen takovým způsobem, že již ztrácí původní význam použití litiny jako materiálu pro výrobu kotlového tělesa. Tedy vyšší odolnost proti žáru a korozi. Většina ocelových automatických kotlů vyrobených u nás na počátku „automatické“ éry, tedy koncem devadesátých let minulého století, slouží doposud, i když jsou již morálně zastaralé.

Spíše než typ použitého materiálu (ocel versus litina) je pro vysokou úroveň spalování a dosažení co nejnižších emisí podstatný tvar a výbava samotného kotlového tělesa. A tady dle mého názoru patří budoucnost především oceli.

Přestavby litinových kotlů na automaty

Integrace hořáku pod litinové těleso není tedy z konstrukčního hlediska řešení optimální, nicméně v kombinaci s kvalitním hořákem lze docílit vysokého standardu vytápění. Emisně tyto kotle bez problémů splňují požadavky třídy 3.

Zvláště při certifikaci při ideálních podmínkách, kdy se kotel před samotnou zkouškou ideálně roztopí a nahřeje, má přesně nastavený stabilní tah komína, spaluje prvotřídní palivo a je zkoušen jen několik hodin za nepřerušovaného provozu, lze docílit velice slušných emisí a účinnosti.

Nicméně při běžném provozu, zvláště při přerušovaném chodu a kolísání tahu komína a při horší kvalitě paliva, se projevuje vliv spalování v „podchlazené“ spalovací komoře. Zejména velkým sazením a zanášením kotle, nerovnoměrným hořením paliva na roštu hořáku, často i průnikem spalin do kotelny přes podavač paliva a násypku kotle.

Ovšem to je kompenzováno tím, že litinové kotlové těleso lze i nadále využívat k původně určenému způsobu spalování, tedy spalování prohořívacím způsobem s ručním přikládáním paliva do původní spalovací komory. Uvnitř kotlového tělesa je totiž stále pevně zabudovaný rošt pro ruční spalování. Dvířka určená u původní konstrukce k ručnímu přikládání paliva se sice přejmenovala na dvířka čistící, nicméně neztratila možnost přikládání například kusového dřeva. Všechny dílce dodatečně přidané do původní spalovací komory (žárobetonové cihly, vířiče, rozrážeče,….) musí být vzhledem k možnosti čištění vnitřku kotlového tělesa jednoduše odnímatelné, proto je lze také jednoduše odstranit za účelem ručního spalování, i když to výrobce v návodu přímo nezmiňuje, či dokonce zakazuje.

Emisní třída kotlů přestavěných na automaty

Přestavby ručně plněných kotlů na automatické však nejsou podchyceny ve stávající legislativě a je potřeba si uvědomit, že domácí přestavbou např. prohořívacího kotle 1. emisní třídy zakoupením a přidáním hořáku s automatickým podavačem paliva nedostávám kotel vyšší emisní třídy. Stále provozuji onen papírově nejméně technologicky vyspělý kotel, který mi Zákon o ochraně ovzduší od roku 2022 zakáže pod pokutou až 50 tis. Kč provozovat. Výjimku tvoří jen zlomek přestaveb, které udělá odborná firma, která má konkrétní přestavbu (model kotle i hořáku) proměřenou a certifikovanou v akreditované zkušebně. Těchto přestaveb je však z celku méně než 10 %. Většina uživatelů řeší přestavbu nakoupením hořáku přes internet a domácí montáží. V žádném případě tím nepovyšují kotel na vyšší emisní třídu.

Celý článek si můžete přečíst na http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/10844-ocelovy-nebo-litinovy-automaticky-kotel