Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výhřevnost u mokrého paliva

23. 9. 2014

Proto, aby byl kotel na tuhá paliva tak efektivní, jak udává výrobce je vždy nezbytně nutné, aby i palivo dosahovalo té kvality, kterou výrobce předpokládá. Jedním z podceňovaných faktorů, které může uživatel kotle ovlivnit je vlhkost paliva. Obecně lze říci, že čím nižší vlhkost paliva, tím vyšší výhřevnost.

Následující obrázek udává, z jakých prvků jsou složena různá paliva a jaká je jejich orientační výhřevnost

Obr. č. 1

Čím větší výhřevnost, tím méně musíme přikládat, abychom vytopili stejný prostor. Hodnota výhřevnosti závisí pouze na obsahu aktivních prvků hořlaviny (C, H, S), čím větší část paliva bude tvořena těmito prvky, tím více energie bude obsahovat a tím větší výhřevnost bude mít.

Se zvyšujícím se obsahem vody a popeloviny se snižuje obsah aktivních prvků a tedy výhřevnost klesá. Obsah popeloviny můžeme ovlivnit jen minimálně, ale obsah vody např. u biomasy (dřeva apod.) jsme schopni výrazně snížit sušením.

Následující obrázek ukazuje závislost výhřevnosti dřeva na jeho vlhkosti:

Obr. č. 2

Sušení dřeva

Nejlépe se dřevo suší v dobře větraném dřevníku nebo stačí přístřešek na zahradě. Ve sklepě může surové dřevo plesnivět a hnít, což snižuje jejich energetickou hodnotu (záleží na vlhkosti a provětrání sklepa). Potřeba sušení dřeva klade zvýšené náklady na venkovní prostory k jeho uskladnění a sušení.

Průměrný dům vytápěný kusovým dřevem spálí ročně kolem deseti metrů krychlových dřeva. V ideálním případě byste měli mít ve venkovních prostorech skladovány minimálně dvě roční spotřeby dřeva (ty jsou ve fázi sušení) plus již vysušené palivo v skladovacích prostorách u kotelny nebo ve venkovních prostorách. Je nutné mít přehled o tom, které palivo je již dva roky sušeno a které se bude v nadcházející topné sezóně spalovat (nejlépe označit). To představuje nemalé prostorové nároky.

Následující obrázek ukazuje, co se děje se složením a výhřevností dřeva, když ho sušíme

Obr. č. 3

 Obdobně lze totéž aplikovat i na jiná paliva, jako je uhlí či pelety. Čím vlhčí palivo, tím horší výhřenost a tím vyšší spotřeba paliva při vytápění domu.

Bližší informace naleznete např. na http://energetika.tzb-info.cz/8618-o-spalovani-tuhych-paliv-v-lokalnich-topenistich-1