Jdi na obsah Jdi na menu
 


Revize komína - co je nutné

28. 1. 2013

Uspoří sice něco mezi sedmi sty a necelými dvěma tisíci korun, ale když vyhoří, zbydou jim jen oči pro pláč. Pokud se po požáru ukáže, že příčinou byl vadný spotřebič, nebo nevyčištěný komín, můžete zaplatit pokutu až 25 000 Kč. A také pojišťovna může vyplatit poškozeným méně, než je skutečná  škoda, nebo vůbec nic. Při plnění totiž vychází ze zprávy, vypracované hasiči.

Přihlíží i k platnosti potvrzení o revizi. Pokud je prošlé ( revize komína neproběhla do 12 měsíců od kontroly předešlé), máte rovněž smůlu. Při užívání nefunkčního nebo zanedbaného komína vám samozřejmě hrozí také nebezpečí otravy oxidem uhelnatým. Ten se může spolu se spalinami vracet zpět do prostoru, protože neprojde přes nánosy v komíně. Patříte k flegmatikům, kteří se čištění a kontrole komínů vyhnuli? Pak jsou naše tipy určené právě vám.

Kdy na revize, čištění a kontroly?

Nařízení vlády, které je v účinnosti od 1. 1. 2011 (§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.) upravuje podmínky, za kterých se provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti.

Kontroly a čištění musíte zajistit:

 • Pokud máte spotřebič na pevná paliva do výkonu 50 kW včetně, na kontrolu komína musí přijít kominík (ale vyčistit si jej můžete svépomocí).
 • Lhůty kontrol se  liší podle typu používaného paliva. U tuhého je to 3x ročně při celoročním provozu, 2x ročně při sezónním provozu. U kapalného je to 2x ročně, u plynného 1x ročně.
 • Komín v dočasně užívaných stavbách (chaty, chalupy apod.) stačí zkontrolovat jednou za rok.
 • Častěji se čistí zděný, nevyvložkovaný komín, do kterého jsou vyvedeny spotřebiče na plynná paliva. Četnost čištění a kontrol je v tomto případě stejná jako u spotřebiče na pevná paliva.

Kdo provádí revize komínů?

Kominík a revizní technik komínů. Ideální je, když jsou v jedné osobě. To potom ušetříte. Po kontrole (prohlídce okolí komína i stavební kontrukce a jejich technickém stavu) sepíší revizní zprávu. Objeví-li závadu, kterou nemůže ihned opravit, musí ji písemně nahlásit stavebnímu úřadu nebo úřadu vykonávajícímu požární dozor.

Terminologie aneb Co je co:

 • Čištění komínů je mechanické odstranění produktu spalování (pevné částice spalin), které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty a případné odstranění kondenzátů z kondenzátní jímky.
 • Kontrola komínu není vyčištění spalinové cesty, aleodborné posouzení celkového stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu, vzhledem ke stavebnímu provedení komínů a umístění hořlavých součástí stavby.
 • Nepoužívaný komín - nepodléhá kontrole. Musí být ale zajištěn proti dešti a písemně označen, že je mimo provoz. 
 • Sezónní provoz - je provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
 • Spalinová cesta - není komín - představuje systém, který zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, a to od spalinového hrdla spotřebiče, až po ústí komínu.

Revizi spalinové cesty je potřeba udělat:

 1. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
 2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
 4. po komínovém požáru
 5. při vzniku trhlin i při podezření na jejich výskyt v komínové cestě

Revizní zpráva platí pouze jeden rok. (Uschovejte si potvrzení o kontrole i revizní zprávu, a vyznačte si dostatečně dlouho dopředu do kalendáře, kdy máte zažádat o novou). Zdá se vám, že je toho mnoho a nevíte, kde odborníky sehnat? Projděte si třeba internet a najděte firmu poblíž svého bydliště. Pak si sežeňte (nejlépe u známých či sousedů) reference a vyberte si firmu, která k vám může jezdit pravidelně. Je lepší, když vaši stavbu a komín zná.